Liên Hệ

Y-Image không ngừng phát triển.

Xuất phát từ niềm đam mê với nhu cầu 1 trang web upload ảnh để hỗ trợ trong việc post bài cũng như lưu trữ của
anh em mà Y-Image ra đời, Một năm luôn được sự tin tưởng sử dụng, ủng hộ và góp ý của anh em mà Y-Image không ngừng
hoàn thiện và phát triển.

Giờ đây Y-Image đã thực sự trở thành nơi tin cậy để anh em lưu trữ những bức ảnh của mình, và chúng tôi sẽ không
ngừng cố gắng để xây dựng Y-Image ngày càng tốt hơn.

Mọi đóng góp vui lòng liên hệ mail: m-vnz@hotmail.com.

Chúng tôi luôn luôn cố gắng để hoàn thiện y-image.com để phục vụ anh em VNZ!.

Xin chân thành cảm ơn anh em đã hỗ trợ, đóng góp xây dựng và sử dụng.

Xây dựng và phát triển bởi M-VNZ thành viên VNZ.

filegator
Config param max_filesize is bigger than php server setting: post_max_size = 8388608, upload_max_filesize = 2097152
Sign in